Typy sandboxów

Video

Artykuł

Są 4 typy sandboxów:

  • Full
  • Partial Copy
  • Developer Pro
  • Developer

Każdy z tych typów ma inne zastosowanie

Full Sandbox

Sandbox, który najlepiej odzwierciedla produkcję. Najczęściej jest używany jako PREPROD, czyli środowisko przed produkcją. Wchodzące tam zmiany i implementacje, są ostatecznie weryfikowane i sprawdzane na realnych danych tuż przed wejściem na produkcję. Full Sandbox zawiera dane z produkcji.

Partial Copy Sandbox

Jest bardzo podobny do Full Sandbox. Oprócz różnicy w limitach, zawiera tylko próbke danych z produkcji określoną w szablonach.

Developer Pro Sandbox

Często używany jako sandbox integracyjny, czyli miejsce, gdzie zgrzewa się kod programistów. Najczęstszym scenariuszem jest automatyczny deployment na sandbox tego typu, kiedy jakaś zmiana zostanie zaimplementowana i wrzucona do repozytorium. Ma nieco wyższe limity w porównaniu do Developer Sandbox.

Developer Sandbox

Środowiska, na których pracują programiści. Budują na nich rozwiązania, weryfikują je i testują, a nastepnie wrzucają kod i metadane do repozytorium do przetestowania na wyższym środowisku (na przykład integracyjne).